Aanmelden


 
 
 


Geef aan hoeveel Buurtapp-stickers u wilt ontvangen

Geef hier op aan welke activiteiten u wilt bijdragen:*
Nieuwsbrieven


Om u te kunnen aanmelden moet u 18 jaar of ouder zijn.
Opmerkingen

Disclaimer: Indien u zich aanmeldt om deel te nemen aan buurtpreventie (WhatsApp-groep en/of de toezichtronden) zullen in het kader daarvan uw persoonsgegevens (naam, adres woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) worden verwerkt. Dit betekent dat uw gegevens slechts worden gebruikt om de WhatsApp-groep en of toezichtronden mogelijk maken. De dorpscoördinator en BuurtApp beheerder(s) gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en kunnen deze gegevens te allen tijde inzien. Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld of op welke manier dan ook openbaar worden gemaakt.