Buurtpreventieronde

Wat is buurtpreventie?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd bestaan. Dit betekent, naast ergernis en angst bij bewoners, mogelijk ook schade aan persoonlijke eigendommen. Doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waarmee de sociale veiligheid wordt verhoogd. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde, worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar men woont. Hierdoor kan het veiligheidsgevoel bij inwoners binnen een straat of buurt worden verhoogd.

Wat is buurtpreventie niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner.

Hoe werkt het?
Het Buurtpreventieteam loopt op georganiseerde tijden door de buurt en houden ogen en oren goed open. De preventen spreken mensen op een respectvolle manier aan om hen te attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of op ongewenst gedrag. Door de goede samenwerking met politie en de handhaving van de gemeente kan beginnende criminaliteit op tijd worden aangepakt. Het team geeft bijvoorbeeld ook tips om een inbraak te voorkomen. Op deze manier wil het buurtpreventieteam de veiligheid bevorderen zodat het gezellig blijft in de buurt. De preventen worden voor een ronde uitgenodigd via DatumPrikker. U ontvangt vanzelf een e-mail met daarin de link naar DatumPrikker.

Aanmelden
Direct aanmelden