Stickers (bestellen) alleen collecteren met vergunning!

Meldingen van collecteren zonder vergunning

Zo af en toe komen er meldingen binnen van collectes, die niet zijn aangemeld en niet op het collecterooster van de gemeente staan.

Er was nog enige onduidelijkheid over het optreden tegen het collecteren zonder vergunning.

De Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Zuidplas heeft alles op een rij gezet.

U kunt dit lezen op onze website: Beleid gemeente Zuidplas inzake collecteren zonder vergunning

Zowel politie als de gemeente zal niet handhavend optreden tegen collectanten zonder vergunning. Wij hebben daarom de gemeente gevraagd of wij de inwoners van Zuidplas stickers mogen aanbieden en hier heeft de gemeente mee ingestemd.

Nu zijn er al diverse varianten online te bestellen, wij wilden echter graag een sticker die collecteren MET vergunning wel toestaat.

U kunt de sticker (alleen in Moerkapelle!) via deze link gratis bestellen: sticker bestellen

Wij proberen de sticker binnen 2 weken na bestellen bij u door de brievenbus te doen!

0
omschrijving
0
omschrijving
0
omschrijving

Wat doet Buurtpreventie Moerkapelle

Buurtpreventie Moerkapelle zet zich met behulp van de BuurtApp, Buurtpreventierondes en diverse andere activiteiten in voor de veiligheid in Moerkapelle. Buurtpreventie Moerkapelle is een burgerinitiatief dat volledig draait op enthousiaste vrijwilligers. Wij worden hierin ondersteund door de Gemeente Zuidplas en Politie Waddinxveen-Zuidplas.

Vrienden buurtpreventie Moerkapelle