Privacyverklaring

Als Zuidplasveilig zetten wij ons samen met de vrijwilligers in voor een veiliger Zuidplas. Hierdoor beschikken we over persoonsgegevens en verwerken we uw persoonsgegevens ook. Zuidplasveilig heeft een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij te werk gaan tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich aanmeldt als deelnemer voor de buurt app of preventierondes of als u onze website bezoekt. Dit is bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd. De volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Van wie verwerken we persoonsgegevens

Van alle personen die de website bezoeken, zich registreren voor de buurt app of preventierondes en de personen die zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook van mensen die zich na registratie aanmelden voor de overige functionaliteiten van de website worden gegevens verwerkt.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

Zuidplasveilig verwerkt uw persoonsgegevens ten uitvoering van de volgende doelen:

 • het registreren van activiteiten op de website voor het voorkomen van misbruik
 • het toezenden van nieuwsbrieven en verificatie- en bevestigingsmails
 • het registreren van deelnemers en het plaatsen van deze deelnemers in buurt app groepen
 • het registreren en identificeren van gebruikers van de website

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om

Verantwoordelijke

Zuidplasveilig gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. De verwerkingsverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke voor de bescherming van uw persoonsgegevens, is Studio Boka V.O.F. Daarnaast is iedere beheerder verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn groep.

U kunt schriftelijk contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

Studio Boka V.O.F.
Prins Alexanderlaan 91
2912 AK te Nieuwerkerk aan den IJssel

Ontvangers

Voor de doeleinden waarvoor Zuidplasveilig uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan:

 • systeembeheerders
 • coördinatoren
 • beheerders van groepen

Persoonsgegevens worden niet aan externen verstrekt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van deelnemers blijven bewaard zolang ze deelnemen aan de buurt app en preventierondes waarvoor zij zich hebben aangemeld. De persoonsgegevens van deelnemers die zich afmelden worden binnen 30 dagen na afmelding automatisch uit het systeem verwijderd.

Persoonsgegevens van gebruikers blijven bewaard zolang zij de rol als gebruiker hebben gekregen. Zodra zij deze rol niet meer uitoefenen, worden de gegevens binnen 30 dagen uit de database verwijderd.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. U krijgt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt. Vaak zullen we contact opnemen om duidelijk te krijgen welke gegevens u precies wilt zien, zodat u antwoord krijgt op uw vraag.

Indien u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, dan kunt u Zuidplasveilig vragen om deze gegevens aan te passen (corrigeren). U kunt er tevens voor kiezen om te verzoeken deze gegevens niet meer te verwerken en de verwerking hierdoor te beperken. Als u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, dan kunt u dit ook verzoeken. Wanneer u uw persoonsgegevens niet wilt verliezen, dan kunt u een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid indienen. De gegevens zullen dan naar u gestuurd worden. Als laatste kunt u bezwaar maken tegen de verwerking.

U kunt een verzoek schriftelijk indienen door contact op te nemen met Studio Boka V.O.F., op het eerdergenoemd adres.

Heeft u nog vragen of klachten

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat deze privacyverklaring niet alle informatie. Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Studio Boka V.O.F., op het eerdergenoemd adres. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen we dat ook graag. Als u hierna niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

]